понедељак, 23. септембар 2019.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закључењу уговора за јавну набавку број 3/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове


објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору за централизовану јавну набавку у отвореном поступку, број 3/19 -  Папирна галантерија за одржавање личне хигијене за потребе Градске управе 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ