понедељак, 23. септембар 2019.

Секретаријат за инвестиције

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 53/2018

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за инвестиције

Трг Николе Пашића

објављује

Позив за подношење понуда и Конкурсну документацију, за јавну набавку радова редни број 53/2018 – Извођење радова на изградњи објекта Здравствене станице у Борчи, ДЗ Палилула

Позив и конкурсна