уторак, 24. септембар 2019.

Секретаријат за здравство

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 1/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за здравство

Краљице Марије 1

објављује

Одлуку
о закљученом оквирном споразуму за јавну набавку број 1/19 - Поступак ВТО, четврти покушај

Одлука