петак, 27. септембар 2019.

Секретаријат за саобраћај

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 16/17

На основу чл. 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15),
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат саобраћај

27. марта 43-45

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
за јавну набавку број 16/17, добра - Набавка опреме, пројектовање и успостављање система за адаптибилно управљање светлосном саобраћајном сигнализацијом у Београду – ПРВА ФАЗА

Обавештење