петак, 27. септембар 2019.

Секретаријат за информисање

Обавештење о закључењу уговора за јавну набавку број 5/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за информисање

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору за ЈН 5/19 – Услуга високо доступног managed система за хостовање званичне интернет презентације града Београда

 

Обавештење