петак, 27. септембар 2019.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење о закључењу уговора за јавну набавку број 12/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за заштиту животне средине

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ 
о закљученом уговору за јавну набавку услуга- Штампање публикације „Квалитет животне средине у Београду“ за 2018. годину,

редни број јавне набавке 12/19

 

Обавештење