понедељак, 30. септембар 2019.

Секретаријат за инвестиције

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 25/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за инвестиције
Трг Николе  Пашића 6

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 25/19 – Израда техничке документације за санацију, адаптацију и реконструкцију са доградњом објекта Музеја афричке уметности

Позив и документација везани за јавну набавку