понедељак, 30. септембар 2019.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 31/19 партија 1

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
за јавну набавку број 31/19 - Тонери за потребе Градске управе, обликовану по партијама, за партију 1 - Тонери и кертриџи за штампаче и мултифункционалне уређаје марке „НР”

Обавештење

Документација везана за јавну набавку