понедељак, 30. септембар 2019.

Секретаријат за опште послове

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 50/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
за јавну набавку број 50/19 – Ситан инвентар, обликовану по партијама

Одлука

Документација везана за јавну набавку