уторак, 1. октобар 2019.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Обавештење о покретању преговарачког поступка за јавну набавку број 21/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за образовање и дечју заштиту

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА
(преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда) за јавну набавку број 21/19 – Извођење додатних (непредвиђених) радова на реконструкцији и адаптацији ОШ „Краљ Петар II Карађорђевић”

Обавештење