уторак, 1. октобар 2019.

Секретаријат за социјалну заштиту

Претходно обавештење - Намештај за потребе опремања установа социјалне заштите у Београду

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за социјалну заштиту

објављује

ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ
о намери да спроведе поступак јавне набавке добра – Намештај за потребе опремања установа социјалне заштите у Београду

Претходно обавештење