среда, 2. октобар 2019.

Секретаријат за социјалну заштиту

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 54/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за социјалну заштиту

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 54/19 - Спортска опрема

Позив и документација везани за јавну набавку