четвртак, 3. октобар 2019.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 54/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове
ул. Краљице Марије 1

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 54/19 – Додатна активна мрежна опрема

Позив и документација везани за јавну набавку