четвртак, 3. октобар 2019.

Секретаријат за социјалну заштиту

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 46/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за социјалну заштиту
27. марта бр. 43-45

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку услуге број 46/19 – Обезбеђење објекaта установа социјалне заштите у Београду

Позив и документација везани за јавну набавку