четвртак, 3. октобар 2019.

Секретаријат за заштиту животне средине

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 14/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за заштиту животне средине

објављује

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
за јавну набавку број 14/19 – Израда Локалног плана управљања отпадом града Београда у периоду 2021 – 2030. године

Одлука

Документација везана за јавну набавку