петак, 4. октобар 2019.

Секретаријат за заштиту животне средине

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 21/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за заштиту животне средине

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга број 21/19 – Израда техничке документације за енергетску санацију зграде ЈП „Ада Циганлија” на Ади Циганлији у Београду

Позив и документација везани за јавну набавку