петак, 4. октобар 2019.

Секретаријат за финансије

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 4/2019

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за финансије
Трг Николе Пашића бр.6

Објављује

ПОЗИВ
За подношење понуда за набавку услуга број 4/2019 – Надзор над имплементацијом САП ЕРП решења на нивоу ИБК

Позив и документација везани за јавну набавку