понедељак, 7. октобар 2019.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 19/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за образовање и дечју заштиту

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у отвореном поступку јавне набавке број 19/19, радови – Извођење радова на санацији мокрих чворова на вертикали А и санацији кишне и фекалне спољне канализације у ОШ „Кнегиња Милица” на Новом Београду

Обавештење

Документација везана за јавну набавку