уторак, 8. октобар 2019.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 2/19, партија 4

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у отвореном поступку јавне набавке број 2/19, добра - Прибор за одржавање хигијене, за партију 4 (ПВЦ, дрвени,пластични и остали прибор за одржавање хигијене и освеживачи)

Обавештење

Документација везана за јавну набавку