уторак, 8. октобар 2019.

Секретаријат за енергетику

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 9/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за енергетику
ул. Тиршова бр. 1

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 9/19 – Услуга спровођења анкете о свести грађана о значају енергетске ефикасности

Позив и документација везани за јавну набавку