уторак, 8. октобар 2019.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку 9/19, обликована у две партије

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за образовање и дечју заштиту

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у отвореном поступку јавне набавке број 9/19, добра – Kуповина енергената за потребе предшколских установа града Београда, Центра дечјих летовалишта и опоравилишта, основних и средњих школа на територији града Београда за грејну сезону 2019/2020, обликована у две партије

Обавештење