среда, 9. октобар 2019.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - јавна набавка број 11/19

ГРАД БЕОГРАД
Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки 

Објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
За централизовану јавну набавку број 11/19 – Млеко и млечни производи

Обавештење

Документација везана за јавну набавку