петак, 11. октобар 2019.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Обавештење о продужењу рока за јавну набавку број 4/19

На основу члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
ГРАД БЕОГРАД
Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Краљице Марије бр. 1/7, Београд

Објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у отвореном поступку за централизовану јавну набавку број 4/19, добра – Санитетска возила

Обавештење