петак, 11. октобар 2019.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 38/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
за јавну набавку број 38/19 - Основна средства за потребе ресторана

Обавештење

Документација везана за јавну набавку