уторак, 15. октобар 2019.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 58/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 58/19 – Редовно чишћење вентилације, опреме и инвентара у кухињама Градске управе

Позив и конкурсна документација