уторак, 15. октобар 2019.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о продужењу рока за јавну набавку број 55/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове
Краљице Марије 1

објављује

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда, за јавну набавку број 55/19 - Систематски преглед

Обавештење