среда, 16. октобар 2019.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 22/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА 
Секретаријат за образовање и дечју заштиту
ул. Краљице Марије бр. 1

објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у отвореном поступку за јавну набавку добaра број 22/19 – Куповина антиклизних трака за потребе предшколских установа града Београда

Позив и документација везани за јавну набавку