среда, 16. октобар 2019.

Секретаријат за опште послове

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 51/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ОДЛУКУ О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
за јавну набавку број 51/19- Услуга превођења текста за потребе Градске управе града Београда

Одлука

Документација везана за јавну набавку