четвртак, 17. октобар 2019.

Секретаријат за инвестиције

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 29/19

У складу са чланом 57., а у вези са чланом 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), 
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за инвестиције

Београд, Трг Николе Пашића 6

објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за јавну набавку број 29/19 - Технички преглед изведених радова на саобраћајницама Краљице Марије, 27. марта, Џорџа Вашингтона и Цара Душана

Позив и конкурсна документација