петак, 18. октобар 2019.

Секретаријат за финансије

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 3/2019

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за финансије
Трг Николе Пашића број 6

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
за јавну набавку број 3/2019, услуга - Имплементација САП ЕРП решења на нивоу градских општина

Обавештење

Документација везана за јавну набавку