петак, 18. октобар 2019.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 44/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

обjављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
за  јавну набавку у отвореном поступку 44/19 - Униформа за потребе Секретаријата за послове комуналне милиције

Обавештење

Документација везана за јавну набавку