понедељак, 28. октобар 2019.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 74/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове
ул. Краљице Марије 1

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку у oтвoрeнoм пoступку број 74/19 – Новогодишњи пакетићи

Позив и документација везани за јавну набавку