уторак, 29. октобар 2019.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 12/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
за јавну набавку број 12/19 – Смрзнута риба

Обавештење

Документација везана за јавну набавку