уторак, 29. октобар 2019.

Секретаријат за инспекцијске послове

Одлука о измени уговора за јавну набавку број 1/18

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за инспекцијске послове

објављује

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА
о јавној набавци број 1/18 – Извођење радова на уклањању бесправно изграђених објеката и делова објеката и на обезбеђењу започетих и обустављених грађевинских радова на територији града Београда

Одлука

Документација везана за јавну набавку