уторак, 29. октобар 2019.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 18/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за образовање и дечју заштиту

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у отвореном поступку јавне набавке број 18/19, добра – Куповина средстава за машинско прање посуђа и чишћење пароконвекцијске пећи за потребе предшколских установа града Београда

Обавештење

Документација везана за јавну набавку