уторак, 29. октобар 2019.

Секретаријат за социјалну заштиту

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 37/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за социјалну заштиту

објављује

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
за јавну набавку број 37/19 – Кречење пунктова за поделу бесплатних оброка

Одлука

Документација везана за јавну набавку