среда, 30. октобар 2019.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о покретању преговарачког поступка за јавну набавку број 75/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

обjављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку број 75/19- Поправка фасаде на објекту у Краљице Марије

Обавештење и документација везана за јавну набавку