среда, 4. децембар 2019.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 80/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове
Краљице Марије 1

објављује

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 80/19 – Водоводни материјал

Позив и конкурсна документација