четвртак, 5. децембар 2019.

Секретаријат за јавни превоз

Одлука о измени уговора за јавну набавку број 9/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за јавни превоз
27 Марта бр. 43-45

доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА
о јавној набавци број 9/19 – Медијски пласман

Одлука

Документација везана за јавну набавку