четвртак, 5. децембар 2019.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 64/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
за јавну набавку број 64/19 – Услуга вршења стручног надзора на извођењу радова на објектима Градске управе које инвестира Секретаријат за опште послове

Обавештење

Документација везана за јавну набавку