понедељак, 9. децембар 2019.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 74/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
за јавну набавку број 74/19 – Новогодишњи пакетићи

Обавештење

Документација везана за јавну набавку