понедељак, 9. децембар 2019.

Секретаријат за заштиту животне средине

Одлука о измени уговора за јавну набавку број 13/18

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за заштиту животне средине

објављује

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА
за јавну набавку број 13/18 – Извођење унутрашње гасне инсталације са гасним генератором и топловодном и електро-инсталацијом ради прикључења објекта ОШ “СТЕФАН НЕМАЊА“ на дистрибутивни систем природног гаса

Одлука

Документација везана за јавну набавку