четвртак, 21. мај 2020.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јавну набавку 44/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за имовинске и правне послове

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ
за јавну набавку број 44/19 – Услуга геодетског снимања објеката ради уписа у катастарски операт 

Обавештење

Документација везана за јавну набавку