петак, 22. мај 2020.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 24/20

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
за јавну набавку број 24/20 – Производи од брашна

Обавештење

Документација везана за јавну набавку