петак, 22. мај 2020.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 7/20

ГРАДСКА УПРАВА ГАРДА БЕОГРАДА
Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Краљице Марије 1

доноси

Одлука о закључењу оквирног споразума
за јавну набавку број 7/20, услуге - Сервис и одржавање машина за прање судова у предшколским установама града Београда

Одлука