петак, 22. мај 2020.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 6/20

ГРАДСКА УПРАВА ГАРДА БЕОГРАДА
Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Краљице Марије 1

доноси

Одлуку о закључењу оквирног споразума
за јавну набавку број 6/20, добра - Куповина медицинских и фармацеутских производа за потребе предшколских установа града Београда

Одлука