понедељак, 3. август 2020.

Секретаријат за социјалну заштиту

Обавештење о закључењу уговора за јавну набавку број 29/20

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за социјалну заштиту
Београд, 27. марта бр. 43-45


објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
о јавној набавци добра – Заштитна опрема за запослене у установама социјалне заштите у Београду
(јавна набавка број 29/20)

 

Обавештење