понедељак, 3. август 2020.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о продужењу рока за јавну набавку број 82/20

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

Краљице Марије 1

Објављује

Обавештење о продужењу рока
за подношење понуда, за јавну набавку број 82/20 - Превођење текста за потребе Градске управе града Београда

Обавештење