понедељак, 7. септембар 2020.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 45/20

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

Краљице Марије бр. 1

Објављује

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 45/20 - Одржавање система контроле приступа

Позив и конкурсна документација