понедељак, 7. септембар 2020.

Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију односа са грађанима

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 5/20

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију односа са грађанима
Београд, Тиршова 1 


објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда мза јавну набавку добра број 5/2020 – Куповинa униформи за потребе Градског штаба за ванредне ситуације, партија 2 - обућа

 

 

Позив и конкурсна документација